Buitenlands Beleid

Een eerlijk, transparant en begrensd TTIP vrijhandelsverdrag

Het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP in het engels) was een belangrijk handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. TTIP zorgde aan het begin van het decennium 2010 voor veel onrust bij Europese burgers en maatschappelijke organisaties. Een specifieke zorg was het mogelijk opzetten van een zogeten “Investment State Dispute Settlement” (ISDS) rechtbank. Een ISDS rechtbank is een speciale, onafhankelijke rechtbank waar bedrijven een schadevergoeding kunnen claimen als zij vinden dat een land zich niet houdt aan de clausules van een afgesproken verdrag.

Europese burgers en maatschappelijke organisaties waren bezorgd over de mogelijk negatieve gevolgen van een onafhankelijke ISDS rechtbank, omdat Amerikaanse bedrijven de neiging hebben bijzonder vaak compensatie te willen claimen, ISDS beslissingen vaak weinig transparant zijn, en ISDS beslissingen mogelijk strengere Europese wetgeving op het gebied van milieu, gezondheid, dierenwelzijn en arbeidsrecht konden ondermijnen. Aan de andere kant, is de juridische positie van buitenlandse investeerders in de Verenigde Staten redelijk zwak, en zou ISDS Europese bedrijven verdere zekerheid kunnen geven voor eerlijke behandeling.

Het CDJA riep de Europese Unie daarom op om positief tegen een ISDS rechtbank te staan mits ISDS zittingen en beslissingen veel transparanter zouden worden, en het TTIP verdrag expliciet beleidsvrijheid zouden garanderen op het gebied van mensenrechten, gezondheid, milieu, dierenwelzijn, en arbeidsrecht.