Buitenlandse Zaken en Defensie.

Decentraliseer het Ontwikkelingsbeleid!

Het CDJA is traditiegetrouw een vereniging die wil dat de overheid internationale samenwerkingsinitiatieven faciliteert. In deze resolutie roept het CDJA de regering op om lokale partnerprojecten tussen Nederlandse gemeentes/verenigingen en ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Concreet dient de overheid gunstige randvoorwaarden te scheppen om lokale, decentrale ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • verdere kennisuitwisseling tussen burgers, bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties mogelijk te maken,
  • een toezichthoudende rol op zich te nemen voor aangegane (financiele) betrekkingen tussen kleinere lokale initiatieven,
  • samenwerkingen die hun toegevoegde waarde duidelijk bewijzen waar nodig extra financieel te ondersteunen om succes te verzekeren