Democratie en Besluitvorming

Christendemocratische beginselen voor toekomstige Europese samenwerking’

Sinds het Brexit-referendum worden er volop gesproken over de toekomst van de Europese Unie, waar minder samenwerking mogelijk is maar ook volledige federalisering van de Europese Unie. Dit visiestuk onderzoek de christendemocratische voorwaarden waar elk toekomstplan van de Europese Unie volgens ons aan zou moeten voldoen. Vanuit deze interpretatie van de  christendemocratische grondslagen zijn vier belangrijke aandachtspunten ontwikkeld:

  1. de Europese Unie is een vrijwillige samenwerking die gevormd wordt op een basis van gedeelde waarden;
  2. We doen nationaal wat nationaal kan en Europees wat Europees moet;
  3. Europese besluitvorming vereist goede democratische controle en verantwoording;
  4. Er moeten sterke checks-and-balances bestaan tussen de lidstaten en de Unie.