Asiel en Integratie

Beter Integreren

In dit visiestuk geeft het CDJA haar visie op de betekenis van integreren. Wij vinden dat mensen moeten kunnen worden verplicht tot integreren en het leren van de Nederlandse taal voordat zij de Nederlandse nationaliteit kunnen ontvangen. De overheid hoort verantwoordelijk te zijn voor de bekostiging en uitvoering van het inburgeringsexamen. Nieuwe Nederlanders moeten geholpen worden om een goede startpositie op de arbeidsmarkt te verwerven. Wel moeten alle sociaal-economische maatregelen voor staatsburgers met een migratieachtergrond in proportie staan tot de maatregelen die worden genomen voor iedere andere burger binnen onze samenleving. De maatschappelijke dienstplicht is een kans om personen met een migratieachtergrond te helpen integreren.

Het CDJA vindt dat niet alleen dat de overheid en de mensen met een migratieachtergrond zelf verantwoordelijk zijn voor integratie, maar dat de gehele samenleving dat is. Daarom doen wij een appèl op de samenleving om de integratie van mensen met een migratieachtergrond te bevorderen, bijvoorbeeld door aan verenigingen te vragen of ze meer willen inzetten op het werven van mensen met een migratieachtergrond. Tevens kan het maatschappelijk middenveld ook worden ingezet bij het betrekken van asielzoekers in de samenleving. Het CDJA wil binnen de grenzen van de rechtsstaat bekijken of organisaties die integratie actief tegengaan kunnen worden verboden.