Voedsel en Duurzaamheid.

Betaal boeren een eerlijke prijs voor hun producten

Het CDJA is bezorgd over de prijsverschillen tussen de productiekosten die de boer heeft en de prijs die de consument uiteindelijk in de supermarkt betaald.

​Daarom moet er aanvullend onderzoek worden gedaan naar de margeverschillen en de totstandkoming van prijzen van landbouwproducten door het ministerie van Landbouw en de NVWA. Voorbeeld van de ongewenste prijsverschillen was in 2009, toen de melkprijs voor de boer hard daalde terwijl de prijs van de consument niet in deze trend meeging. Aanvullend onderzoek brengt eventuele knelpunten in beeld en zorgt voor een meer eerlijke prijsverdeling. Transparantie in de voedselketen is daarbij belangrijk, net als gespreide verantwoordelijkheid in de landbouwsector. Lagere prijzen dienen beter te worden doorvertaald van producent naar consument. Specifieke aandacht dient er te zijn voor de rol van de supermarkten in dit gehele productie/-verkoopproces

Laat een antwoord achter.