Europa.

Bescherm Europese consumenten tegen slechte buitenlandse standaarden voor voedselveiligheid!

Het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP in het engels) was een belangrijk handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. TTIP zorgde begin jaren 2010 voor veel onrust bij Europese burgers en maatschappelijke organisaties.

​In deze resolutie eist het CDJA dat de Europese Commissie onder geen beding akkoord mag gaan met het verlagen van haar standaarden op het gebied van voedselveiligheid, zelfs niet als dit de totstandkoming van een vrijhandelsakkoord met de VS belemmert.