Duurzaamheid

Afvalscheiding als afleiding

Afvalproductie van huishoudens is een probleem dat op dit moment niet optimaal wordt opgepakt. De overheid moet zich blijven inzetten in het investeren in gescheiden afvalinzameling, ten doel consumenten te blijven motiveren om in hun omgeving te blijven scheiden na afvalinzameling. Wij vinden daarnaast dat de overheid op Europees niveau moet werken aan het opzetten van een duurzame afvalverwerkingsindustrie.

2019-02-20 DNL – Afvalscheiding als afleiding

  • Datum 19 november, 2019
  • Tags Duurzaamheid, Voedsel en Duurzaamheid.