Buitenlands Beleid

Aanpak internationale gezondheidsepidemien, in het bijzonder de ebola-epidemie van 2015

In respons op een uitbraak van het ebola-virus in West-Afrika in 2014-5, ontwikkelde het CDJA een eigen visie op de behandeling van een internationaal gezondheidsrisico.

Het CDJA vindt dat tijdens een humanitaire ramp met grensoverstijgende gevolgen, de economie van het getroffen land onderschikt moet zijn aan de bestrijding van de ramp. Het CDJA wil dat de internationale gemeenschap, en in het bijzonder, de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zich beter moet voorbereiden op een eventuele volgende dodelijke of zeer ernstige epidemie, en roept de regering op om hulp te verlenen ongeacht de hoeveelheid media-aandacht die is gegenereerd.

Na het oplossen van de ebola epidemie, wil het CDJA dat de EU aandacht blijft geven aan het ontwikkelen van vaccins, preventie en medicijnen tegen het ebolavirus. Als laatste, roept het CDJA de EU en de internationale gemeenschap op om het herstel van de gezondheidszorg in de meest getroffen landen te blijven ondersteunen ook nadat de directe ebola-crisis is afgewend.