Nieuws
mrt 23

Politieke jongerenorganisaties vragen minister om maatwerk voor studenten in coronacrisis

Het CDJA vraagt samen met haar college jongerenorganisaties Jonge Democraten(D66), DWARS (GroenLinks), de Jonge Socialisten (PvdA) en PerspectieF (ChristenUnie) om maatwerk voor studenten tijdens de coronacrisis. Daarvoor hebben ze een brief geschreven aan minister Van Engelshoven.

Ze wijzen erop dat jongeren vaak werken op basis van een 0-urencontract of als uitzendkracht. Voor bedrijven is het makkelijk om het aantal werkuren sterk terug te schroeven of zelfs tot ontslag over te gaan. Studenten hebben geen recht op bijstand en meestal ook niet WW, terwijl hun vaste lasten gelijk blijven. Zo blijven ze collegegeld of lesgeld betalen, terwijl het onderwijs nu enkel op afstand of zelfs helemaal niet gevolgd kan worden. Veel jongeren maken zich daarbij zorgen dat ze studievertraging op zullen lopen.

“De coronacrisis vraagt om maatwerk voor iedere generatie en iedere sector. Momenteel biedt de minister enkel de oplossing om meer studieschuld te maken. Door hoge schulden en het leenstelsel zijn studenten financieel al erg kwetsbaar. Zeker nu vragen zij om een minister die zij-aan-zij met hen staat.” Aldus CDJA voorzitter Hielke Onnink

Studenten vragen om een minister die zij-aan-zij met hen staat.

Hielke Onnink, voorzitter CDJA.

De jongeren dragen vier maatregelen aan die de schade zouden kunnen beperken. Ten eerste stellen ze voor jongeren de kans te geven de betaling van het college- of lesgeld uit te stellen. Ook roepen ze de mininster op om jongeren op hun rechten te wijzen, zoals de mogelijkheden om via je werkgever een deel van je loon uitbetaald te krijgen. Veel jongeren kennen deze mogelijkheden nog onvoldoende. Daarnaast willen ze dat er met werkgevers- en werknemersorganisaties een gesprek komt over extra oplossingen voor jongeren die hun baan dreigen kwijt te raken. Ten slotte roepen ze op om na de crisis uit te zoeken hoeveel extra schulden er zijn ontstaan en deze eventueel te compenseren.