Nieuws
mrt 11

Politieke Jongeren verenigen zich voor aanpak vervuiling luchtvaart

In 2035 moet de uitstoot van de luchtvaart met 50% zijn teruggebracht. Daarvoor pleiten zeven politieke jongerenorganisaties (PJO’s) van links naar rechts. Een aanpak hiervoor formuleerden zij in het ‘Vliegpact’. Zij roepen onder andere op tot het investeren in innovatie van elektrisch vliegen, fors te investeren in de trein en een Europese vliegbelasting in te voeren.

De vervuiler betaalt
De politieke jongerenorganisaties baseren zich op het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt, zoals twee jaar geleden al is vastgelegd in het Terlouwmanifest. Dit betekent dat iedereen zelf de kosten draagt voor de schade die hij of zij met zijn gedrag aan het milieu doet. In het geval van vliegen betekent dat dat passagiers een flinke taks moeten betalen om de uitstoot te compenseren.

Vliegen duurder, goedkoper met de trein
Het meerekenen van de milieukosten in de prijs voor passagiers betekent dat vliegtickets flink duurder worden. Er zou daarom geïnvesteerd moeten worden in de trein als alternatief vervoermiddel. In Nederland moeten de verbindingen richting Duitsland en Frankrijk volgens de jongeren flink verbeterd worden, op Europese schaal moet volgens hen geïnvesteerd worden in de samenwerking tussen treinmaatschappijen. Het einddoel van de PJO’s is een sluitend HSL-netwerk te realiseren.

Innoveren
De politieke jongerenorganisaties willen daarnaast dat overheden investeren in de innovatie van vliegtuigen. Emissie-armere, elektrische en op biobrandstof aangedreven vliegtuigen zijn volgens hen essentieel om vliegen mogelijk te houden op de lange termijn.

Europese aanpak
Met het vliegpact kiezen de politieke jongerenorganisaties nadrukkelijk voor een Europese aanpak. De milieuproblemen worden door de PJO’s als grensoverschrijdend gezien. Ook willen ze de Europese concurrentiepositie van Nederland beschermen. Niet voor niks richten de PJO’s zich in het manifest direct aan Frans Timmermans. Volgens hen zou het aanpakken van de vliegmarkt een belangrijk onderdeel moeten zijn van zijn Europese Green New Deal.

Brede coalitie
Het is de politieke jongerenorganisaties gelukt een brede coalitie te vormen. Het CDJA, Dwars, de Jonge Democraten, de Jonge Socialisten, PerspectieF, PINK! en de SGPJ hebben het manifest ondertekend. Hiermee zijn zowel jongerenpartijen van de linker- als rechtervleugel vertegenwoordigd. De moederpartijen van de ondersteuners van het Vliegpact vertegenwoordigen samen een ruime meerderheid in de Tweede kamer.

Reactie Niels Honkoop, bestuurslid politiek

Het CDJA zet met overtuiging zijn handtekening onder het vernieuwde vliegpact. Wij voelen de noodzaak om op verschillende segmenten van de economie de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook de luchtvaart kan niet buiten schot blijven. En dat op een ambitieuze, maar haalbare manier. 

Wij zijn niet tegen vliegen. Wel constateren wij dat de CO2-uitstoot in de luchtvaart flink is toegenomen. Daarom zetten wij in op een reductie van die uitstoot van 50% in 2035, en van 100% in 2050 voor vluchten binnen Europa. Om dit te bereiken moet worden geïnvesteerd in elektrische en hybride toestellen, waterstof en biologische kerosine. Ook compenserende maatregelen elders kunnen tot de mogelijkheden behoren om de doelstellingen te bereiken.

Tegelijkertijd moeten alternatieve methoden voor reizigers worden aangemoedigd. Wij pleiten voor een grootschalige investering in een Europees treinnetwerk. Om de keuze voor duurzame alternatieven voor de Europese reiziger makkelijker te maken, zal helaas een vliegbelasting moeten worden ingevoerd, die proportioneel is aan de vervuiling van de vlucht.

About The Author