Nieuws
jan 06

Open brief: CDA neem moreel leiderschap

Beste Chris, beste CDA-fractie,

Als inwoners van Den Haag kennen wij dezelfde feiten. 608 keer mocht de brandweer uitrukken. De politie verrichtte 44 aanhoudingen. 33 auto’s werden vernield. Alleen al de jaarwisseling in Den Haag is er eentje om ons als samenleving voor te schamen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het geweld tegen hulpverleners in de rest van het land, de uitgebrande historische molen in Bovenkarspel of de tragische flatbrand in Arnhem.

Oud & nieuw is een schitterend feest en een waardevolle traditie, maar zoals we het nu vieren kan het voor ons niet langer.

De VVD en Mark Rutte hebben het graag over een vaasje dat niet mag breken. Nou dat vaasje is behoorlijk aan diggelen gesmeten. Dat vaasje hou je niet bij elkaar door telkens “normaal doen” te roeptoeteren. Net zoals je een samenleving niet met verboden alleen bij elkaar kan houden. Aangezien de premier in deze discussie nog onzichtbaar is en de VVD eerst intern wil debatteren moeten wij maar voor ze de knoop doorhakken.

Want het gebrek aan moreel leiderschap sijpelt door naar andere delen van onze samenleving. Onze jaarwisseling laat zich kennen door onfatsoen en onverdraagzaamheid. Dit is een waarden- en normenstrijd die van het CDA vraagt om stevig doorpakken en nuchter gezag.

Dit is een waarden- en normenstrijd die van het CDA vraagt om stevig doorpakken en nuchter gezag.

Voor ons betekent dat het terugbrengen van fatsoen en een volledig verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Alleen op die manier brengen we orde en veiligheid terug tijdens de jaarwisseling. Is dat niet genoeg? Dan is een algeheel verbod onafwendbaar.

Dat zeggen wij niet alleen omdat wij denken dat dit het beste is. Bovenal geloven we in deze aanpak omdat het bij de christendemocratie past om te luisteren naar het maatschappelijke middenveld. Wat we doen bij het vrouwenquotum doen we toch ook bij een vuurwerkverbod: luisteren naar de professionals? De politie, brandweer, artsen en burgemeesters zijn volstrekt helder. Verbied die rotzooi.  Laten we solidair zijn met hen, die dag en nacht inzetbaar zijn voor de goede zaak. Want ook zij verdienen een goede jaarwisseling.

Laten we solidair zijn met hen, die dag en nacht inzetbaar zijn voor de goede zaak.

Maar dat wij u/jullie schrijven heeft niet alleen te maken met dat wij een veiligheidsprobleem zien. Wie zich fundamenteel bezint ziet, zoals wij al zeiden, een gebrek aan moreel vuurwerk in onze samenleving.

Ook wij genieten van oud & nieuw. In een onrustige wereld vormen gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. Vuurwerk mag daar best onderdeel van zijn. Laten we echter niet vergeten dat wij een open, democratische rechtsstaat zijn. Waar ieder mens meedoet, rechten en plichten kent en oog heeft voor de ander. Dat is wie we zijn en dat is waar we voor staan. Bovenal die traditie, de traditie van tolerantie en verantwoordelijkheid moeten we koesteren en verdedigen. Doen we dat niet dan is er op de lange termijn geen jaarwisseling meer om door te geven.

Wellicht juist daarom hopen we dat jullie doorpakken. Want waar andere partijen zich blindstaren op juridische procedures van een eventueel totaal verbod moeten wij als christendemocraten niet vergeten dat ons maatschappelijk huis mede rust op morele fundamenten die niet in juridische bepalingen tot uitdrukking komen.

Het klopt, enkel goede wetten maken Nederland niet veiliger. Waar waren ouders, broers en zussen, vrienden of buren tijdens de jaarwisseling? Hoe kunnen individuen zo’n immoreel besef hebben dat zij zich vijandig opstellen tegen hulpverleners? Waarom lukt het de politie niet om raddraaiers stevig aan te pakken?

En wie kan verklaren waarom met oud & nieuw de brandweer in Den Haag 608 keer uitrukt, in Rotterdam 709 keer en in IJsseland slechts 62 keer? Allen regio’s met meer dan 500 duizend inwoners. Niet dat de inwoners van IJsselland nou gelijk trots moeten zijn op deze statistiek, maar het laat wel zien dat er meer aan de hand is dan de veiligheid en kwaliteit van vuurwerk.

Het wordt dus tijd om na te denken over hoe waarden en normen als fatsoen en verantwoordelijkheid weer opbloeien in onze samenleving.

Helaas lijkt de zoveelste preek over “normaal doen” of “fatsoen moet je doen” niet zijn uitwerking te hebben in de nacht van 31 december. Het wordt dus tijd om na te denken over hoe waarden en normen als fatsoen en verantwoordelijkheid weer opbloeien in onze samenleving.

Beste Chris, beste fractie,

Na alle ellende van afgelopen jaarwisseling is voor ons de maat vol. Zo kan het niet langer. Al met al laat de laatste jaarwisseling zien dat het CDA nodig is. Hulpverleners en de samenleving rekenen op een partij die fatsoen en veiligheid tijdens de jaarwisseling weer terug kan brengen. Het CDA is die partij. Toon ons moreel vuurwerk. Dat betekent acties voorbij holle oproepen, voor fatsoen en een volledig verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Zodat ook oud & nieuw een traditie is die we door willen geven.

Met vriendelijke groet,

Hielke Onnink
Voorzitter van het CDJA