Nieuws
sep 19

Nú doordrammen!

Afgelopen woensdag werd bij de NOS duidelijk dat uit de voorlopige Klimaat- en Energieverkenning van 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving gaat blijken dat de huidige plannen van het kabinet leiden tot een CO2-reductie van minimaal 39% en maximaal 49% in 2030. Die prognose zit ver van de Europese, en door Nederland overgenomen wettelijk verplicht minimum van 55% reductie in 2030. Sterker nog in het coalitieakkoord wordt gesproken over een ambitie van 60% reductie in 2030. Het CDJA staat achter deze ambitie en vindt het schrijnend dat het erop lijkt dat het zoals zo vaak bij de energietransitie too little, too late is. Daarom pleiten de CDA-jongeren voor een mix van Nu Doorpakken en Klimaatdrammen om komende jaren meer meters te gaan maken met de energietransitie.

De huidige inflatie is voor een groot gedeelte te wijten aan de stijgende gasprijzen, met als gevolg een enorme koopkrachtdaling. Dat we onafhankelijk moeten worden van Russisch gas, staat buiten kijf, maar dat betekent ook dat we met veel meer urgentie de transitie moeten aanpakken. Het is het CDJA een doorn in het oog dat bijvoorbeeld zonnepanelen niet geplaatst kunnen worden door netcongestie en er over kernenergie een constante rapportenstroom is, maar er geen meters worden gemaakt. Wat het CDJA betreft is het verder afwachten van rapporten en het uitsluiten van middelen geen optie meer. Daarom doen wij de oproep aan Kamer en Kabinet: omarm de opties die er zijn. Zoals wij al betoogden bij de Klimaatmars in mei; ‘liever één centrale erbij, dan één miljoen panelen in de wei.’

Tot slot vraagt een grote transitie zoals de energietransitie om draagvlak. Laten we lessen trekken uit de aanpak van het stikstofdossier. Een slechte aanpak en communicatie zorgt voor een laag draagvlak en onnodige vertraging. Daarnaast zien wij ook dat de klimaatdruk bij de hoogste inkomensgroepen het hoogst is. Uit onderzoek van Oxfam bleek vorig jaar dat de rijkste 1 procent van de wereldbevolking twee keer zoveel uitstoot als de armste helft. In cijfers betekent het dat 70 miljoen mensen twee keer zoveel uitstoten als de armste 3,5 miljard mensen. Daarom doet het CDJA ook een appèl aan juist deze groep; neem je verantwoordelijkheid, ook als het je niet wordt opgelegd door de overheid. Laat het privévliegtuig staan, neem die elektrische auto, ga wat meer in Europa op vakantie en investeer in duurzame initiatieven. Het is tijd om door te pakken!

Derek Groot (Persvoorlichting) en Jonathan Mol (Politiek) zijn Landelijk Bestuurslid bij het CDJA. Daarnaast zijn zij beide beroepsmatig betrokken bij de energietransitie.


About The Author

Wouter Schut | Dagelijks Bestuurslid HRM & Communicatie | w.schut@cdja.nl