Meerderheid EVP-jongeren steunt het CDJA in verwijdering Fidesz uit EVP
apr 28

Meerderheid EVP-jongeren steunt het CDJA in verwijdering Fidesz uit EVP

Den Haag, 28 april – Op 18 april heeft het CDJA tijdens het onlinecongres van de jongerenorganisatie van de EVP (YEPP) samen met een twaalftal zusterverenigingen een formele verwijderingsprocedure aangespannen tegen de jongerenorganisatie van Fidesz, Fidelitas.

Dit verzoek en de opdracht aan het YEPP-bestuur om EVP-voorzitter Donald Tusk te ondersteunen in zijn acties tegen Fidesz, wordt door een meerderheid van het congres gedeeld. Door de online stemming liep de definitieve uitslag vertraging op.

YEPP is sinds 1997 de Europese overkoepelende organisatie van het CDJA en is officieel de jongerenvereniging van de EPP. De kritiek op Fidesz en Fidelitas bestaat al langer, maar de nieuwe Hongaarse noodwet tegen de verspreiding van het coronavirus is een recente en hevige schending van de Hongaarse rechtstaat en democratie. 

“Fidelitas heeft herhaaldelijk de ondermijning van de Hongaarse democratie door Fidesz verdedigd. In een democratie moet ten alle tijden de macht worden beperkt door de rechtstaat. De Hongaarse regering is de afgelopen 10 jaar steeds verder afgeweken van dit principe en de laatste ontwikkelingen omtrent de noodwet zijn slechts het puntje van de ijsberg,” zegt Diederick van Wijk, internationaal secretaris van het CDJA.

Volgens de statuten van YEPP is het de taak van de raad om een verwijderingsprocedure in te leiden. Een besluit tot uitsluiting moet op advies van het YEPP-bestuur in twee volgende raadsvergaderingen worden genomen. 

“Als CDA staan wij aan de basis van de Europese christendemocratie, dat is een groot goed. Het is dan ook onze morele plicht om onze principes te verdedigen. Fidesz en Fidelitas hebben genoeg kansen gehad, maar nu is de maat vol. Deze winst binnen het YEPP is een mooie eerste stap om onze verantwoordelijkheid te nemen en op te komen voor de democratie en rechtstaat in Hongarije”, aldus CDJA-voorzitter Hielke Onnink.

Om de verwijderingsprocedure door te zetten moet het bestuur van YEPP de beslissing ondersteunen. Definitieve beslissingen over uitsluiting kunnen al in de herfst worden genomen.