Nieuws
sep 27

Manifest intimidatie politici

STOP INTIMIDATIE

Inmiddels is het negentien jaar na de gruwelijke moord op Pim Fortuyn. Het was een klap in het gezicht van de Nederlandse democratie en een nachtmerrie voor iedere politicus en bestuurder. Zoiets mag nooit meer gebeuren!

Nu zien we de samenleving verharden, en we constateren dat intimidatie en bedreiging van politici en bestuurders steeds vaker voorkomt. Burgemeesters ontvangen talloze haatmails en op sociale media worden politici uitgescholden en bedreigd, zoals we zien bij Rob Jetten en Geert Wilders. Ook in de privésfeer komt intimidatie voor. Zo werd Jetten thuis opgezocht door FDF, en zo woont Wilders al jaren in een safehouse met constante beveiliging om zich heen. Bedreigingen zijn soms zelfs tot kinderen gericht, zoals eind 2020 het geval was bij Farid Azarkan.

Er ontstaat een klimaat waarin politici en bestuurders op aanstootgevende manieren worden toegeschreeuwd, uitgescholden en bedreigd. Daarom richten wij, politieke jongerenorganisaties, ons tot de Nederlandse bevolking.

Wij maken ons zorgen over de veiligheid van onze politici en wij zien dat het voor politici en bestuurders steeds lastiger wordt om hun werk veilig en in vrijheid uit te oefenen. Zo kunnen Kamerleden vaak slechts onder begeleiding hun eigen gebouw in en uit, en zo zijn al meerdere keren gemeentehuizen ontruimd wegens bedreigingen.

Wij vinden het buitengewoon zorgelijk dat politici en bestuurders ook in hun privésfeer te maken krijgen met intimidatie. Juist daar zouden zij hun hoedanigheid van politicus of bestuurder even naast zich neer moeten kunnen leggen.

Wij hechten grote waarde aan de vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren, maar tegelijkertijd vinden wij dat het ieders verantwoordelijkheid is om bij de uitoefening van deze rechten de fatsoensnormen in acht te nemen.

Wij kunnen ons voorstellen dat mensen frustraties hebben die zij willen uiten en we hebben begrip voor de lastige situaties die een crisis voor velen teweeg kan brengen. Wij stellen echter vast dat dit op een meer respectvolle en fatsoenlijke manier kan en moet geschieden, zowel ten tijde van een crisis als daarbuiten. Zo kan men op een serieuze manier gehoord worden en te woord worden gestaan.

Kortom, wij roepen op om respect te hebben voor de beroepen van politici en bestuurders en hun privésfeer te respecteren. Men moet kritiek kunnen leveren en frustraties kunnen uiten, maar dit moet met respect geschieden, zonder dat bestuurders en politici in hun werkzaamheden belemmerd worden. Dit lijkt een voor de hand liggende boodschap, maar vooral de laatste tijd blijkt dat velen zich het belang hiervan niet realiseren.

Wij, Nederlandse politieke jongerenorganisaties, roepen de Nederlandse bevolking op:

  • kritisch te blijven en bij frustraties van zich te laten horen;
  • hierbij wel de privésfeer van zij die het ambt van politicus en bestuurder uitoefenen teallen tijde te respecteren, en hen dus niet zonder afspraak te bezoeken; en
  • fatsoensnormen in acht te nemen, zowel bij betogingen als op sociale media, en dusnooit fysiek of woordelijk geweld te gebruiken. Ondertekend namens

Voorzitter werkgroep Justitie & binnenlands bestuur CDJA.

Julian Seesink

Algemeen secretaris PerspectieF

Justin den Harder

Voorzitter Commissie Recht & Democratie DWARS

Ward van Oosterhout

Voorzitter Oppositie

Elika Rehimzadeh