Nieuws
apr 11

Handhaving Groningse studentenhuishoudens

Open brief aan de gemeenteraad en het college van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen 

Eventuele reacties naar: voorzitter@cdjagroningen.nl
Groningen, 11 april 2020

Betreft: Handhaving Groningse studentenhuishoudens.  

Geacht college, 

Om te beginnen spreken wij de wens uit dat het in deze moeilijke tijden goed gaat met u en uw familie. Als samenleving staan wij zij aan zij in deze moeilijke periode, waarin het alledaagse leven soms vreemde vormen aan kan nemen en er van ons een hoge mate van solidariteit wordt gevraagd. Wij zijn ontzettend trots om te zien dat ook veel Groningers in moeilijke tijd zij aan zij staan.

Bij ons kwamen op Goede Vrijdag 10 april berichten binnen over het beboeten van studenten in diverse Nederlandse studentensteden omdat zij de genomen maatregelen omtrent de inachtneming van een veilige afstand zouden hebben geschonden door zich in de (semi)publieke ruimte rondom hun studentenhuis te bevinden, enerzijds met meer dan drie personen, anderzijds op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar.

Het CDJA Groningen constateert onder meer dankzij gesprekken met studenten uit verschillende steden in Nederland dat er als gevolg van deze verslaggeving onder grote groepen studenten onduidelijkheden zijn ontstaan over de genomen maatregelen in de op 3 april 2020 ingevoerde noodverordening. Het gaat hierbij specifiek om artikel 2.2, lid 2, betreft het verbod op het niet in acht nemen van een veilige afstand en de uitzondering voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen. 

Het CDJA Groningen gaat er net als grote groepen studenten vanuit dat de uitzondering voor huishoudens ook geldt voor studenten die gezamenlijk wonen. Niet alleen omdat de studenten geregistreerd staan als huisgenoten, hetzelfde adres en de voordeur delen, maar ook om meer pragmatische redenen. Studenten die bij elkaar wonen zijn zeker ten tijde van de coronamaatregelen continu in dezelfde woning en afhankelijk van elkaar. Er wordt voor elkaar gekookt, voor elkaar gezorgd en er worden samen klusjes in het huishouden gedaan. Wanneer een student last heeft van klachten die horen bij het coronavirus, nemen alle studenten in de woning hun verantwoordelijkheid en blijven zij in thuisquarantaine, net zoals een regulier huishouden dat doet. 

Uit de berichtgeving blijkt nu dat er in diverse Nederlandse studentensteden toch huisgenoten worden beboet wanneer zij zich samen in de omgeving van het studentenhuis bevinden. Het gaat hier bijvoorbeeld om studenten in Amstelveen en Utrecht, die allen een boete ontvangen hebben van €390,- terwijl zij in de veronderstelling waren dat er een uitzondering voor huishoudens van kracht is. 

Natuurlijk is €390, een fiks bedrag voor een student die vanwege de coronamaatregelen geen salaris ontvangt dankzij het wegvallen van zijn/haar bijbaantje, maximaal rond de €1056,05 per maand kan lenen, maar wel collegegeld moet blijven ophoesten. Daarom hebben wij als actieve politieke jongerenorganisatie in Groningen besloten u, de Groningse gemeente waarin veel studenten wonen, deze brief te sturen. Wij zijn namelijk van mening dat het zeer onrechtvaardig is dat er zulke hoge boetes worden uitgedeeld, terwijl de informatievoorziening jegens studentenhuishoudens onduidelijk en onvoldoende is.  

Het CDJA Groningen verzoekt u via deze brief daarom de Groningse studenten duidelijkheid te verschaffen over de genomen maatregelen omtrent het coronavirus. Wanneer is er sprake van een huishouden, zoals beschreven in de noodverordening? Mogen huishoudens bestaande uit studenten nog gebruik maken van de (semi)publieke buitenruimten rondom de studentenhuisvesting? Hoe wordt er in onze gemeente gehandhaafd? Wanner vallen studentenhuizen niet onder de uitzonderingsregel voor huishoudens? Het CDJA Groningen pleit er vanwege de eerdergenoemde redenen voor om uit pragmatisch oogpunt studentenhuizen als een huishouden te beschouwen. 

Het CDJA Groningen begrijpt uiteraard waarom handhaving op samenscholing in deze bijzondere tijd noodzakelijk is, maar vraagt wel om een heldere en transparante informatievoorziening. Wij zijn van mening dat het overgrote deel van de studenten zich zeer goed bewust zijn van de gevolgen van het coronavirus en daar ook naar handelen als het bijvoorbeeld gaat om het ontvangen van bezoek. Wij onderschrijven daarom dat situaties waarin studenten uit verschillende huishoudens samenkomen, zoals eerder deze maand het geval was bij de zogenoemde ‘schijt-aan-corona feestjes’, als vanzelfsprekend om een ander verhaal gaan en strenge handhaving noodzakelijk is. 

Deze bijzondere omstandigheden resulteren in bijzondere situaties en vragen daarom ook bijzondere maatregelen. Natuurlijk respecteren wij de maatregelen die door het kabinet aan het hele land zijn opgesteld. Juist omdat het zulke onzekere tijden zijn verwachten wij een duidelijke en transparante informatievoorziening. Wij hopen dat u samen met ons ziet dat een studentenwoning op wel degelijk dient te worden beschreven als een huishouden. Daarom zouden wij u, als gemeentebestuur van de Groningse studentenstad, graag de oproep willen doen om studenten die kunnen aantonen dat zij gezamenlijk in een woning leven niet te beboeten en eventueel uitgeschreven boetes in te trekken.  

Wij hopen op uw begrip en een eventuele reactie.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van het CDJA Groningen,

Ruben Eisses                                    Simeon Naaijer                 
Voorzitter                                              Secretaris

About The Author