Nieuws
nov 26

Gezamenlijke oproep PJO’s aan het demissionaire kabinet: ‘Geef jongeren een stip aan de horizon!’

OPROEP AAN HET DEMISSIONAIR KABINET.

Het CDJA, SGPJ, DWARS, Jonge Democraten, Oppositie en PINK maken zich zorgen om de mentale weerbaarheid van jongeren tijdens de coronacrisis. Na drie lockdowns en een vaccinatiecampagne is de rek bij de jonge generatie er uit. Vanaf het begin van de coronacrisis was de verwachting dat groepsimmuniteit en de daarbij behorende vaccinatiegraad de uitweg zou zijn uit de coronacrisis. Het grootste deel van de jongeren heeft aan deze oproep van het OMT en het kabinet gehoor gegeven door zich in grote getalen te laten vaccineren.

 Ondanks deze hoge vaccinatiegraad zit er vanwege de hoge besmettingscijfers een nieuwe lockdown aan te komen. Wat ons betreft zijn maatregelen onontkoombaar als we kijken naar de huidige druk op de zorg. De helft van de jongeren had depressieve gevoelens tijdens de vorige drie lockdowns. Het CDJA, SGPJ, DWARS, Jonge Democraten, Oppositie en PINK maken zich zorgen dat dit aantal nog hoger gaat zijn wanneer er weer een nieuwe lockdown komt waardoor jongeren wederom noodgedwongen thuis moeten zitten. Vaccinatie zou de uitweg uit de crisis zijn. Nu dit anders blijkt te zijn, is er voor jongeren geen stip meer aan de horizon en maken wij ons zorgen over de mentale gezondheid van jongeren.

Daarom roepen wij het kabinet op: 

  1. Geen sluiting van het onderwijs. Ondanks de hoge besmettingsgraad onder kinderen pleiten wij voor het open houden van alle vormen van onderwijs. Door de sluiting van het onderwijs lopen jongeren nog meer studievertraging op en kunnen zij klasgenoten niet meer ontmoeten wat eenzaamheid onder jongeren vergroot.
  • Geen sluiting van sportfaciliteiten. Sport houdt jongeren fysiek gezond en zorgt ook voor ontspanning en ontmoeting. Daarom pleiten wij er voor om sportfaciliteiten zoals sportscholen en trainingen zoveel mogelijk open te houden. 
  • Uitstel van het BSA. Het Bindend Studie Advies zou naar onze mening wederom naar beneden moeten worden bijgesteld. Door de coronacrisis moeten jongeren veel meer online college volgen en studeren. Dit komt niet ten goede aan de resultaten van de student. Wij vragen hier begrip voor en pleiten daarom voor uitstel van het Bindend Studie Advies voor eerstejaars studenten.
  • Maak op landelijk en lokaal niveau wederom meer geld vrij voor de mentale gezondheid van jongeren. Jongeren die zich mentaal minder voelen vanwege een nieuwe lockdown moeten een plek hebben om hun ei kwijt te kunnen. De politiek moet deze gelegenheid op landelijk en lokaal niveau faciliteren.
  • Geef jongeren een stip aan de horizon. De rek is er uit en er moet perspectief aan jongeren worden geboden om er voor te zorgen dat niet weer de helft van de jongeren, dankzij de lockdown, depressieve gevoelens krijgt. Biedt jongeren daarom perspectief en kom met een duidelijke routekaart, op basis van besmettingen, waar het kabinet zich deze keer ook aan gaat houden. Zo wordt het voor iedereen duidelijk wanneer en welke maatregelen worden ingevoerd of losgelaten. 

About The Author