mei 22

Dit zijn onze prioriteiten voor het verkiezingsprogramma van 2021

Het CDJA heeft haar prioriteiten voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 helder. De afgelopen maanden hebben we als CDJA door heel het land discussieavonden georganiseerd onder de noemer 2030-Talks. Samen met de gesprekken met jongerenorganisaties, en de reguliere discussies binnen het CDJA heeft dit geleid tot de discussienota ‘Geloof in Nederland’. Dit stuk is een aanzet voor het verkiezingsprogramma van het CDA.

De belangrijkste opdracht voor het CDA richting jongeren is om toekomstperspectief te scheppen. Jongeren willen iets maken van hun leven. Maar het idee van de maakbare samenleving, waarin je enkel zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk en succes, werkt niet. Jongeren zijn beter in staat wat terug te doen voor de samenleving, wanneer zij zich minder zorgen maken over hun toekomst. Door die zorgen serieus te nemen ontplooien we een generatie die saamhorigheid zal oogsten.

De belangrijkste opdracht voor het CDA richting jongeren is om toekomstperspectief te scheppen. Dat betekent een einde aan het leenstelsel, werk maken van volkshuisvesting en een arbeidsmarkt die meer zekerheid biedt voor starters.

De analyse van het SER-jongerenplatform, geheten ‘Hoge verwachtingen, kansen en belemmeringen voor jongeren’ laat zien dat de jonge generatie van nu in toenemende mate klem komt te zitten door ontwikkelingen in de samenleving en de economie die elkaar versterken in negatieve zin. Als geen ander kan het CDA de boodschap uitdragen van de Nederlandse Droom. Het CDA moet het durven om zo’n verhaal krachtig en geloofwaardig uit te dragen. Dat betekent een einde aan het leenstelsel, werk maken van volkshuisvesting zodat jongeren een betaalbaar huis kunnen vinden en een arbeidsmarkt die meer zekerheid biedt voor starters.

Aan dat toekomstperspectief raken ook andere thema’s. Denk aan een ambitieus en haalbaar klimaatbeleid, minder polarisatie en meer verbondenheid, een thuis bieden voor 17 miljoen Nederlanders, een economie die gestoeld is op het Rijnlands model en een overheid die stopt met detailsturing van bovenop en kiest voor radicale subsidiariteit.

Wij hebben er vertrouwen in dat bij deze commissie jongeren echt aandacht en prioriteit hebben.

De afgelopen tijd hebben we al diverse positieve gesprekken met de programmacommissie gevoerd. We gaan daar de komende tijd mee door. Wij hebben er vertrouwen in dat bij deze commissie jongeren echt aandacht en prioriteit hebben.

Het hele stuk is hier te lezen.