Nieuws
apr 16

Dit kan de minister doen om een coronageneratie te voorkomen.

Het CDJA heeft voor het overleg met Minister van Engelshoven op donderdag 16 april een pakket maatregelen en oplossingen op tafel gelegd om studenten op korte termijn te ondersteunen. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat ernstige schade voor studenten wordt voorkomen door het verlenen van financiële bijstand en het wegnemen van bureaucratische obstakels en onduidelijkheden.

Het overleg van het CDJA met de Minister volgt op de noodbrief van verschillende jongerenpartijen eind maart, waarin zij hun ongenoegen uitspreken over slappe handelen van Minister van Engelshoven. “De impact van het coronavirus en van de gevolgen daarvan voor economie en samenleving raken het hoger onderwijs en mbo als een mokerslag.”, stelt CDJA voorzitter Hielke Onnink. “Komen er geen concrete oplossingen dan zitten we straks met ‘Ingrids-Corona-Generatie’”.

Ten eerste wordt gepleit voor een financiële compensatie in de vorm van verlaging van het collegegeld over 2019-2020 met terugwerkende kracht. De student betaalt nu voor prestaties die niet kunnen worden geleverd, aangezien een deel van het onderwijs online niet kan worden vervangen. Dit leidt bovendien onvermijdelijk tot enige vorm van studievertraging. Het CDJA stelt voor om studenten hiervoor te compenseren uit het profileringsfonds van de instellingen zelf. De minister dient deze fondsen waar nodig aan te vullen.

Daarnaast verzet het CDJA zich tegen de aankondiging van de minister om de kwaliteitseisen voor toedeling van ‘leenstelsel-gelden’ in 2021 vervroegd los te laten. In de plannen van de minister kan de vrijgekomen 1,5 miljard euro door de afschaffing van de basisbeurs gebruikt worden om gaten in de onderwijsbegroting te dekken. Het CDJA roept de minister op om haar beloftes na te komen en het geld in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Ook dienen de bewindspersonen van SWZ en OCW studenten een sociaal vangnet te bieden. Momenteel zit bureaucratie op de ministeries studenten in de weg. Omdat studenten kunnen lenen zijn zij niet bijstandsgerechtigd, terwijl dit nodig is voor de nieuwe maatregelen voor flexwerkers. Tot slot wordt de minister verzocht om onzekerheid over de actuele situatie van uitwisselingsprogramma’s en buitenlandstages zo snel mogelijk weg te nemen. Snelle overeenstemming binnen de EU over de concrete uitvoering van Erasmus+ is gewenst.

Lees het hele memo hier.

About The Author