Nieuws
jun 22

De regio heeft sociaal perspectief hard nodig!

Bijna twee weken geleden kwam de Kamerbrief uit waarin in een eerste aanzet werd gepresenteerd over hoe het stikstofprobleem aangepakt moet gaan worden. En dat probleem is er, de afgelopen dagen is er geen coalitiepartij geweest die heeft gezegd; de doelstellingen zoals die gesteld zijn die gaan we niet halen. We hebben hier een stevige opgave liggen. Wij zien ook dat er polarisatie ontstaat. Aan de ene kant zijn er boeren die te ver gaan in hun acties en die daarmee de reputatie van een sector ondermijnen. Maar er zijn ook veel boeren en andere ondernemers in de regio die thuis zitten en zich ernstige zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf. Het is dit laatste geluid wat nu tussen de harde woorden ondersneeuwt. Daar mag wat ons betreft meer begrip voor zijn, ook als dat in de vorm van een vreedzame demonstratie is.   

Als we kijken naar mogelijke oplossingen ontkennen wij niet dat innovatie niet altijd de impact heeft gehad, maar toch zouden wij graag zien dat er een groter percentage van het Stikstoffonds beschikbaar komt voor innovatie. Samen met universiteiten zoals de Wageningen Universiteit moet het toch mogelijk zijn om met (gedeeltelijke) oplossingen te komen die toekomstperspectief kunnen bieden. Wij roepen ook op te investeren in een goede transitie. Opvolging is bij sommige boeren een probleem. Als die boerderij ligt in een gebied waar de reductie-eisen minimaal zijn, laten we dan die boerderij doorgeven. Met hulp kan een andere boer daar doen waar hij of zij een passie voor heeft; boeren.

Wat het CDJA betreft gaan we vanaf vandaag samen met alle partijen op zoek naar een verhaal van hoop, een verhaal van perspectief. Voor de boer, voor de regio. De landbouwsector, of simpelweg de boer, iedereen heeft er een mening over. Wat we vaak vergeten is dat de boer niet een ding is, maar een persoon met eigen onderneming die zich druk maakt over de waarde van zijn essentiële goederen, toekomstperspectief voor zichzelf, gezin of de opvolging. Als we tegen ieder ander bedrijf zeggen, je moet krimpen en je business anders gaan vormgeven dan ben je ook benieuwd naar hoe dat vormgegeven gaat worden en hoe die transitie eruit gaat zien. Het lijkt ons verstandig dat snel duidelijk wordt hoe de industrie en andere uitstoters gaan bijdragen aan de reductie. Wij ontkennen niet dat een significant gedeelte van de opgave bij de landbouw ligt, maar volgens ons moet het vraagstuk integraal benaderd gaan worden. 

Daarnaast zijn boerenbedrijven in sommige gebieden van Nederland ook economische ecosystemen, waarbij een groot gedeelte van de lokale samenleving op enige manier afhankelijk is van de lokale landbouw. Dat zijn vaak al regio’s waar een kaalslag plaatsvindt. Minder pinautomaten, supermarkten en regionaal OV, waar op wordt bespaard. Jongeren trekken voor studie of werk vaak weg uit de regio waar ze zijn opgegroeid. De afstand tot Den Haag en de Randstad wordt echt gevoeld. Daar moet in Den Haag ook meer aandacht voor zijn. De Randstad wordt voller en voller en juist ‘de regio’ biedt vaak aantrekkelijke alternatieven met veel groen, vergezichten en betaalbaardere woningen. Daarom zijn bijvoorbeeld de Regio Deals die de overheid maakt met lokale overheden zo belangrijk. Zo’n Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om juist de kracht van de regio te versterken op economisch en maatschappelijk vlak. Laten we de regio en onze rurale gebieden dan ook koesteren en laten we waken voor een kaalslag. 

Tom Scheepstra, Voorzitter CDJA

Jonathan Mol, Bestuurslid Politiek


About The Author

Wouter Schut | Dagelijks Bestuurslid HRM & Communicatie | w.schut@cdja.nl