Nieuws
jun 12

DE GEZICHTEN ACHTER HET CDJA: Ryanna de Boer

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Ryanna de Boer (22).

Ze wilde meedenken over actuele onderwerpen die de maatschappij bezighoudt, en daarin haar bijdrage leveren. Daarom werd Ryanna vorig jaar lid van het CDJA. Inmiddels heeft ze dat voornemen tot participeren meer dan waargemaakt. Ze is actief bij vele activiteiten, ze zet zich in voor CDJA Flevoland, en maakt onderdeel uit van de werkgroep DNL (duurzaamheid, natuur en landbouw). Dat laatste is geen verrassing, aangezien ze de opleiding “Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness” volgt. Welke onderwerpen houden haar bezig, en wie is haar grote inspiratiebron?

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Ik wil mijzelf meer betrekken bij actuele onderwerpen die zich binnen de maatschappij bevinden en relevant zijn. Hierover wil ik beter een mening kunnen vormen en een visie creëren. Ik realiseerde mij een hele tijd geleden dat ik eigenlijk vind dat ik hier veel te weinig mee bezig ben. Dat het goed zou zijn dat ik hier meer over nadenk en dat wil ik anderen ook mee geven.

In combinatie met de gezelligheid, is dit binnen het CDJA op een leuke en laagdrempelige wijze mogelijk. Zo kun je ook interessante gesprekken voeren over de toekomst van Nederland. Daarnaast is het ook een leuke manier om andere mensen te leren kennen en samen in gesprek te gaan. Het mooie aan het CDJA is dat je al één belangrijke basis gemeen hebt!

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Christendemocratie betekent voor mij meer naar elkaar omkijken en openstaan voor andere visies. Samen zorgen voor een harmonie en die proberen te bewaren. Saamhorigheid en dankbaarheid zijn één van de belangrijkste begrippen die in mij opkomen als ik aan de christendemocratie denk.

Digitalisering vind ik geweldig en brengt prachtige mogelijkheden met zich mee, maar tegelijkertijd verandert het de maatschappij enorm. Daar moeten we voor waken – Ryanna de Boer

Wie is je inspiratiebron?

Ik zie een inspiratiebron als iemand die je echt en goed kent, voor mij is dat mijn opa. Mijn opa is 91 jaar en heeft de Tweede Wereldoorlog nog mee gemaakt. Ondanks het grote leeftijdsverschil, kunnen wij als geen ander zo goed met elkaar opschieten. Wij zijn er voor elkaar door dik en dun. Mijn opa is zeer gelovig opgevoed en staat voor alles open. Staat positief in het leven en gaat met de tijd mee of dat nu lukt of niet. Hij probeert het beste uit alles te halen en van alles te maken en dat is mooi als je zo in het leven kunt staan. Zo’n mindset, daar kom je ver mee!

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

De invloed van de media op de maatschappij. Hier kunnen wij veel bewuster mee omgaan vind ik, maar het is ook al wel een discussie binnen de samenleving. Echter denk ik dat dit nóg meer benadrukt kan worden. Wat vinden wij hier nu echt van, wat willen wij bereiken en laten wij onze stem hier duidelijk genoeg over horen? Digitalisering vind ik geweldig en brengt prachtige mogelijkheden met zich mee, maar tegelijkertijd verandert het de maatschappij enorm. Daar moeten we voor waken.

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

Samen zorgen voor de toekomst!

About The Author