Nieuws
feb 12

De gezichten achter het CDJA: Ruben Claus

Onze leden zijn divers, actief én gezellig. Maar bovenal: christendemocraat. Wat betekent dat voor hen? Vandaag in de hoofdrol: Ruben Claus (20)

Al op 14-jarige leeftijd werd hij lid van het CDA, 3 jaar later sloot hij zich ook aan bij het CDJA. En dat deed Ruben Claus niet onopgemerkt. Hij was als plaatsvervangend AB’er betrokken bij het algemeen bestuur en sinds dit jaar is hij voorzitter bij CDJA Limburg. Daarnaast studeert hij bestuurskunde en is hij voornemens om volgend jaar te starten met politicologie. Plannen en ambities in overvloed. Welk onderwerp zet hij richting de verkiezingen graag hoog op de politieke agenda?Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Ik ben als eerste actief geworden bij het CDA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Vervolgens heb ik me 3 jaar later, in 2017, aangesloten bij het CDJA. Ik heb me bij het CDJA aangesloten, omdat ik vroegtijdig inzicht heb gekregen in het maatschappelijk belang van actief zijn binnen de politiek, voor zowel mezelf als anderen. Ik vond het heel belangrijk om politiek meer onder de belangstelling van de jongeren te brengen.

In november 2017 bezocht ik mijn eerste CDA congres, samen met mijn vader. Op dit congres werd er gestemd over de basisbeurs. Ik kan me nog goed herinneren dat ik aan het einde van de dag terugliep naar de garderobe en aangesproken werd door een oudere man. Hij klopte me op de schouder en zei me ‘wat jammer dat het jullie niet gelukt is’. Ik voelde me hierdoor betrokken en wilde hier ook graag over mee kunnen praten. Deze gebeurtenis, hoe klein die ook lijkt, liet me inzien dat ik het verschil kon maken.

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Ik heb het gevoel dat wij, als christendemocraten, antwoorden op problemen formuleren vanuit een sterk gemeenschapsgevoel. Het CDA is een echte volkspartij en ook totaal niet doelgroep specifiek. Het maakt voor het CDA niet uit of je financieel draagkrachtig bent of juist wat minderbedeeld, of je van Nederlandse afkomst bent of van een migratieafkomst: zolang je achter onze waarden staat is er een plek voor je. Mij is de mening toegedaan dat in de politiek, net zoals met zoveel andere dingen, het antwoord altijd ergens in het midden ligt. Ik heb het idee dat het CDA, bijvoorbeeld op het vlak van de klimaatproblematiek niet alleen kijkt naar de kortetermijnoplossingen maar streeft naar duurzame langetermijnontwikkelingen.

Wie is je inspiratiebron?

Laat ik voorop stellen dat ik meerdere inspiratiebronnen heb; voor dit interview licht ik één persoon eruit. Als het aankomt op Nederlandse politiek heb ik veel ontzag voor Ruud Lubbers. De heer Lubbers was in mijn ogen een verbinder en een oplossingsgericht politicus. Als ik aan de heer Lubbers denk, moet ik meteen denken aan zijn volgende citaat: ‘’Jongens, mensen kunnen mij wel een tik op de wang geven, maar ik zal niet dezelfde stap zetten. Ik sla nooit terug. Ook niet in kleine dingen.’’ Ik denk dat als meer politici vanuit deze grondhouding met anderen omgaan, er veel meer oplossingen te vinden zijn. Ruud Lubbers liet daarnaast zien dat het niet om de persoon maar om de inhoud draaide.

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

Het verbeteren van de toegang tot het onderwijs. Op het moment bepaalt de plaats van je wieg veel te veel waar je uiteindelijk terecht komt. Kinderen met hoogopgeleide ouders hebben dríe keer zoveel kans om in het hoger onderwijs te komen ten opzichte van een kind van laagopgeleide ouders. Daarnaast heb je, als je school in een kansrijk gebied staat, 10% meer kans om hogerop te komen. Ik vind dat het onderwijs meritocratischer moet en dat daar momenteel te weinig aandacht aan besteed wordt.