Nieuws
nov 06

DE GEZICHTEN ACHTER HET CDJA: Nadine van Son

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Nadine van Son (28).

De afgelopen zomer-BBQ van het CDJA was haar eerste CDJA-evenement, maar inmiddels voelt Nadine van Son zich al helemaal thuis bij onze vereniging. Ze is dan ook direct lid geworden van de werkgroepen D&I en SEF. En daar kunnen ze haar expertise goed gebruiken. Na een master Management of Innovation afgerond te hebben aan de universiteit van Rotterdam, werkt ze momenteel als consultant in de financiële dienstverlening op het snijvlak van strategie, innovatie en IT. Vanuit deze achtergrond werpt ze de volgende politiek interessante vraag op: “Hoe zouden we mens en technologie hand in hand kunnen laten gaan zonder dat technologie ons mens-zijn wegneemt?”

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Er gebeurt de laatste tijd zoveel om ons heen op sociaal, economisch en technisch vlak en ik wilde graag iets kunnen bijdragen aan de veranderende wereld waar we nu in leven. Vandaar dat mijn interesse in de politiek de afgelopen maanden behoorlijk is gegroeid. De keuze voor het CDA was daarom voor mij niet heel moeilijk. Ik kon mij altijd al goed kan vinden in de kracht van de samenleving wat bij het CDA centraal staat. Het is belangrijk om verder te kijken dan alleen eigen belang want uiteindelijk doe je het met elkaar en voor elkaar. Naast de inhoudelijke discussie is er ook veel ruimte voor gezelligheid en wordt iedereen gewaardeerd voor wie hij of zij is. Daarom voelde ik mij vanaf het eerste evenement ook al thuis bij het CDJA.

“Dat is een eigenschap die ik erg bewonder in anderen: de intrinsieke motivatie om iets te doen voor het grotere geheel in plaats van puur voor eigen belang” – Nadine van Son

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Het gevoel dat we met elkaar veel sterker zijn dan als individueel. Ik geloof dat iedereen op zijn eigen manier bijdraagt aan de samenleving en dat we veel van elkaar kunnen leren zolang wij elkaar respecteren voor wie wij zijn. Wanneer we de kwaliteiten van iedereen bundelen en meer samenwerken kom je uiteindelijk tot een veel sterke maatschappij. En dat kan alleen als iedereen betrokken wordt en zich gewaardeerd voelt.  

Wie is je inspiratiebron?

Of ik echt één inspiratiebron heb weet ik niet. Ik kijk vooral naar anderen om mij heen en laat me vaak inspireren door mijn directe omgeving. Al komt er – nu ik erbij stil sta – wel iemand naar boven: Malala Yousafzai. Toen ik in Engeland studeerde ging ik ooit naar een lezing van Malala en zij heeft mij daar echt diep geraakt. Het is zo inspirerend om te horen hoe zij letterlijk haar hele leven geeft voor onderwijs voor meisjes. Nadat ze de aanslag overleefde die de Taliban op haar pleegde, heeft zij er niet voor gekozen om zich erbij neer te leggen maar vecht ze tien keer zo hard terug. Wat haar drijft is dat wij ons niet moeten laten leiden door haat, maar door liefde en passie. Dat is een eigenschap die ik sowieso erg bewonder in anderen: de intrinsieke motivatie om iets te doen voor het grotere geheel in plaats van puur voor eigen belang.

 “Wanneer we ons eigen en elkaars gedrag al op jongere leeftijd beter kunnen plaatsen heeft dat denk ik een positief effect op het verkleinen van polarisatie, geweld en criminaliteit” – Nadine van Son

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

Een onderwerp, dat is lastig! Er zijn twee onderwerpen waarvan ik vind dat daar meer aandacht voor zou moeten komen. Op korte termijn is dat meer investeren in persoonlijke aandacht in het onderwijs. Naar mijn mening valt en staat de samenleving met goed passend onderwijs voor iedereen. Belangrijk vind ik hier dat kinderen ook buiten de standaard lessen om leren hoe ze met elkaar maar vooral ook goed met zichzelf om kunnen gaan. Wanneer we ons eigen en elkaars gedrag al op jongere leeftijd beter kunnen plaatsen heeft dat denk ik een positief effect op het verkleinen van polarisatie, geweld en criminaliteit. Daar is naar mijn idee nu nog minder ruimte voor, omdat dit ook vaak vanuit de leraren zelf moet komen, die het al druk genoeg hebben met onderwijzen zelf. Daarin zie ik begeleiding in de vorm van coaches en meer onderwijsassistenten, juist op scholen in wijken die hier minder middelen voor hebben als goede eerste stap.
 

Op langere termijn is dat de mens in samenwerking met technologie. Tegenwoordig is technologie zo’n integraal onderwerp geworden in de samenleving. De mens heeft zich altijd wel goed kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving. Maar met berichten als de hersenchips van Elon Musk of het puntensysteem waar ze in China mee bezig zijn, en spionage vanuit telefoons en laptops, ben ik soms bang dat we het mens-zijn hierin verliezen. Hoe zouden we mens en technologie hand in hand kunnen laten gaan zonder dat technologie ons mens-zijn wegneemt? Ik denk dat we daar in de politiek in samenwerking met deskundigen zeker wel een rol in kunnen en moeten spelen.

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

Met elkaar, voor het Nederland van morgen en overmorgenAbout The Author