Nieuws
mei 15

DE GEZICHTEN ACHTER HET CDJA: Maurits Janssen

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Maurits Janssen (21).

Wanneer je als bestuurskunde-, rechten- of politicologiestudent lid wordt van een politieke jongerenorganisatie, ben je vast en zeker niet de enige. Des te leuker als ook studenten met hele andere expertises hun bijdrage leveren aan de vereniging. Zoals bijvoorbeeld een student Natuur- en Sterrenkunde. Dan ben je bij Maurits aan het juiste adres. Momenteel zit hij in het bestuur van het CDJA in Amsterdam en is hij lid van de organisatiecommissie voor de provincie Noord-Holland. Hoe kijkt deze bèta-student aan tegen de politieke topics van dit moment?

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Ik was van jongs af aan al bekend met het CD(J)A, omdat mijn vader ook al sinds zijn studententijd lid was van het CD(J)A en altijd enthousiast vertelde over de politiek. Toen ik ging studeren wilde ik bij een vereniging en heb ik vervolgens gekozen voor het CDJA. In Amsterdam ben ik naar de maandelijkse borrels gegaan en ben gaan praten met iedereen. Ik merkte dat ik dezelfde ideeën had en dat het hele gezellige mensen waren. In het begin was ik geen actief lid, maar gaandeweg ben ik steeds meer dingen voor de partij gaan doen.

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Ik ben het eens met de vier uitgangspunten van het CDA. Ten eerste rentmeesterschap; we moeten goed zorgen voor de cultuur en natuur in Nederland. We moeten dus verder kijken dan het hier en nu, en werken voor de lange termijn. Daarnaast ‘gespreide verantwoordelijkheid’. Mensen en bedrijven weten vaak heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Je moet dus mensen en bedrijven het vertrouwen geven om ze te laten doen waar ze goed in zijn.Wat betreft solidariteit vind ik dat we niet alleen voor onszelf leven. De overheid garandeert een basis van sociale zekerheid. Voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en een basisinkomen. Tot slot publieke gerechtigheid; de rechtstaat is onmisbaar in onze samenleving. Het is belangrijk dat de overheid onrecht bestrijdt, zoals nepnieuws. De overheid heeft de taak om te zorgen voor mensen die kwetsbaar en/of afhankelijk zijn.

‘Elon Musk begrijpt dat zorg hebben voor de aarde juist een succesverhaal is. Wij als CDJA moeten dit veel meer benadrukken.’ – Maurits Janssen.

Wie is je inspiratiebron?

Mijn inspiratiebron is Elon Musk. Hij is een harde werker. Hij is verantwoordelijk voor het succes van een heel aantal grote internationale bedrijven. Hij heeft Tesla opgericht om de energietransitie te kunnen versnellen. Met zijn Tesla heeft hij niet alleen een commercieel succes behaalt, maar zorgt hij ook nog eens voor een beter milieu. Milieu en bedrijfsleven zijn dus geen vijanden van elkaar. Elon Musk begrijpt net zoals Feike Sijbesma (voormalig topman van DSM), dat zorg hebben voor de aarde juist een succesverhaal is. Wij als CDJA moeten dit veel meer benadrukken.

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

Wat mij betreft moet de bestrijding van nepnieuws hoog op de politieke agenda. Het is heel erg gemakkelijk om in contact te komen met nepnieuws, zelfs (buitenlandse) politici hebben (moedwillig) foutieve informatie naar buiten gebracht. Denk hierbij aan President Trump die adviseert om schoonmaakmiddelen te drinken om corona tegen te gaan, of denk aan de tweet van Thierry Baudet waarbij “zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastiggevallen waren door 4 Marokkanen in de trein”. Nepnieuws leidt ertoe dat mensen op het laatst niemand meer vertrouwen, ook niet de betrouwbare wetenschappers en politici. Dit is dus een regelrechte ondermijning van de democratie. Ik hoop dat de overheid en de serieuze media een manier vinden om de betrouwbaarheid van nieuwsvergaring te bewaken. Ik denk hierbij aan een keurmerk, zoals dat ook bestaat voor biologisch voedsel.

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

Samen op weg naar een duurzame samenleving

About The Author