Nieuws
apr 10

DE GEZICHTEN ACHTER HET CDJA: Mark Purperhart

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Mark Purperhart (23).

Sinds december 2019 mogen we Mark verwelkomen als nieuw lid van het CDJA. Mark woont in Zutphen, Overijssel. Hij studeert aan het ROC Midden Nederland, waar hij de opleiding Ondernemer Retail volgt. In de toekomst zou hij zich graag meer willen inzetten voor onze jongerenpartij. Voldoende reden om eens nader kennis te maken.

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Ik heb een christelijke achtergrond, maar los daarvan heeft het ook te maken met een gut feeling. Ik heb namelijk het idee dat ik hier veel meer kan bereiken dan bij een andere partij. And that is just my gut feeling.

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Zoals de landelijke fractievoorzitter het heeft aangegeven tijdens de nieuwjaarsborrel, deze partij is niet alleen voor mensen met een christelijke achtergrond. Iedereen zou lid kunnen worden van deze partij, ongeacht je geloof of je migratieachtergrond. En ik weet dat de christendemocratie enorm gelooft in saamhorigheid en dat is toch één van de belangrijkste redenen die mij heeft doen besluiten om lid te worden van het CDA/CDJA.

“Men weet de grens niet goed tussen ‘meningen hebben’ en discriminatie. Het is urgent om dit te behandelen”

– Mark Purperhart.

Wie is je inspiratiebron?

Je kunt beter vragen, wie zijn mijn inspiratiebronnen. Zoals iedereen heb ik verschillende mensen horen spreken die mij kippenvel gaven. Kippenvel in de zin van dat zij mij inspireerden om meer te doen voor en in de maatschappij. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar Nelson Mandela, Martin Luther King jr. Zij hebben beiden enorm gevochten voor eenheid en gelijkheid. En het belangrijkste is: zij deden dat uit liefde. Uit liefde vochten zij voor verandering in hun eigen land. Uit liefde zijn zij de inspiratiebronnen geworden voor velen.

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn, en waarom?

Discriminatie. Ik hoor nog te vaak in mijn omgeving dat discriminatie, nu nog in 2020, ‘normaal’ is. We kunnen meningen hebben over mensen met een andere geloofsovertuiging, we kunnen meningen hebben over andere met een migratieachtergrond. Ja, dat kan allemaal. Maar schijnbaar weet men de grens niet zo goed tussen ‘meningen hebben’ en discriminatie. Het is urgent om dit te behandelen. Waarom? Omdat een dezer dagen het kan gaan escaleren, ook al denken wij dat mensen er niet mee lopen. Geloof me, wanneer wij dat denken, lopen mensen er juist mee.

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

Zolang wij geloof hebben, zal er hoop zijn voor onze toekomst.

About The Author