Nieuws
jun 19

DE GEZICHTEN ACHTER HET CDJA: Limmy Yusuf

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Limmy Yusuf (24)

“De christendemocratie streeft naar een inclusief Nederland, waarbij verschillen geen obstakel zijn maar eerder een verrijking”. Een krachtig statement van verbinding dat juist nu gehoord moet worden. Prachtig verwoordt door Limmy. Ze is al enkele jaren lid van het CDJA, en ook veelvuldig aanwezig bij de vele activiteiten die door het land georganiseerd worden. Daarnaast studeert ze rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welk onderwerp plaatst zij hoog op de politieke agenda?

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Ik ben lid geworden van een politieke jongerenorganisatie, omdat ik ook op politiek niveau mijn stem wilde laten horen. Het CDJA kwam op mij over als open en eerlijk. Het feit dat ik een christelijke achtergrond heb, hielp ook mee.

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Christendemocratie betekent voor mij dat we ondanks onze verschillen in de kern allemaal streven naar hetzelfde: een inclusief Nederland wat het christendemocratisch gedachtegoed uitstraalt en naleeft.

Meer diversiteit in de politiek kan structurele discriminatie, racisme en uitsluiting tegengaan – Limmy Yusuf.

Wie is je inspiratiebron?

Ik heb niet één specifieke inspiratiebron. Ik vind inspiratie in verschillende mensen.

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

Heel belangrijk in deze huidige periode is het volgende: meer diversiteit in de politiek en besturen. Ik geloof dat wanneer er echt een goede afspiegeling is van onze samenleving, je vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en opleidingsniveaus, structurele discriminatie, racisme en uitsluiting in alle sectoren van de samenleving tegen kan gaan.

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

CDA: Verschillen zijn geen obstakel. Eerder een verrijking.

About The Author