Nieuws
mei 08

DE GEZICHTEN ACHTER HET CDJA: Leone Versteeg

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Leone Versteeg (22).

Al ruim een jaar is Leone lid van het CDJA. Omdat ze daar “gelijkgestemden vond die open stonden voor een eerlijke discussie”. Veel van deze politieke discussies worden gevoerd tijdens werkgroepen, waar de basis wordt gelegd voor de inhoudelijke koers van de partij. Leone is dan ook actief lid geworden van de werkgroep “Onderwijs, Cultuur & Wetenschap”. Daarnaast volgt ze op dit moment de Master Meertaligheid en Taalverwerving aan de Universiteit van Utrecht. Wat is haar visie op het CDJA en de christendemocratie?

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Ik heb gekozen voor het CDJA omdat ik me meer wilde verdiepen in de politiek. Voordat ik lid werd van het CDJA mengde ik me nooit in politieke discussies, omdat ik me vaak in een hoek gedreven voelde doordat ik de enige was met een bepaalde visie of mening. Binnen het CDJA vond ik in korte tijd gelijkgestemden die open stonden voor een eerlijke discussie, zonder dat een mening fout of raar is. Bij het CDJA is er binnen elke discussie ruimte voor meerdere perspectieven en wordt er altijd gezocht naar een compromis, in plaats van een uiterste. Daarnaast omarm ik de principes waar het CDJA voor staat.

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Christendemocratie betekent voor mij klaarstaan voor je medemens. Of dat nou is door binnen de politiek de belangen te behartigen van bepaalde subgroeperingen, zoals Christenen, studenten of juist ouderen in onze samenleving, door vrijwilligerswerk te doen, door een gesprekje aan te knopen met eenzame individuen in onze samenleving of door gewoon elkaar te groeten op straat; samen kom je verder.

Op dit moment ontstaan er zoveel splinterpartijen die het politieke veld nog verder verkruimelen, dat de kiezer geen idee meer heeft waar hij/zij het zoeken moet.

Wie is je inspiratiebron?

Op dit moment zijn alle bestuurders van ons land, die zich inzetten om onze strijd tegen corona zo goed mogelijk te voeren, allemaal een inspiratiebron. Met name Mark Rutte en Hugo de Jonge, die de boegbeelden van de crisisaanpak zijn. In dit doolhof waar de wereld zich nu in bevindt is het bijna onmogelijk om zeker te weten wat het juiste is om te doen. Toch zetten onze bestuurders zich in om onze samenleving te beschermen, maar haar tegelijkertijd ook leefbaar te houden. De druk vanuit de samenleving om de maatregelen te verminderen is torenhoog, maar toch kiezen de bestuurders even niet voor het politieke spelletje, maar voor het maatschappelijk belang. Daar is een hoop moed voor nodig.

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

Nieuwe regels voor de hoeveelheid partijen in de tweede kamer. Op dit moment ontstaan er zoveel splinterpartijen die het politieke veld nog verder verkruimelen, dat de kiezer geen idee meer heeft waar hij/zij het zoeken moet. We zijn een gevarieerd land met 17 miljoen individuen, maar dat betekent niet dat 17 miljoen partijen ons verder gaan brengen. Met name de kleine partijen die maar voor 1 standpunt staan en dit standpunt dan ook in elke discussie willen mengen, maken het politieke spelletje exact dat, een spelletje. Als wij onze politiek nog serieus willen nemen, zullen de discussies juist over de inhoud moeten gaan, niet over de ego’s van de betrokken partijen. Met zoveel losse partijen kom je niet meer tot de inhoud, omdat er te veel mensen alleen maar bezig zijn met profileren.

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

Samen werken aan de nieuwe maatschappij

About The Author