Nieuws
apr 24

De gezichten achter het CDJA: Lennaert Rolloos

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Lennaert Rolloos (23).

Zowel actief binnen het CDJA als het CDA? Lennaert laat zien dat je op jonge leeftijd al op beide fronten het verschil kunt maken. Ruim een jaar geleden werd hij officieel lid en sindsdien heeft hij niet stil gezeten: vrijgekozen AB’er in het landelijk bestuur van het CDJA, penningmeester bij CDJA Drenthe én penningmeester in het bestuur van CDA Emmen. Daarnaast is hij bijna klaar met zijn studie Finance, Tax and Advice. Wat drijft deze hoeder van het huishoudboekje?

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Ik heb gekozen voor het CDJA, omdat ik mij bij de vereniging sinds dag één helemaal thuis voel. Binnen het politieke speelveld, voel ik mij veruit het beste bij het CDA. Dus toen ik uitgenodigd werd voor mijn eerste activiteit bij het CDJA, kon ik geen nee zeggen. Sinds die dag probeer ik mij zo veel mogelijk in te zetten voor zowel het CDJA als het CDA.

Wanneer we de Coronacrisis achter de rug hebben denk ik dat het een goed moment is om te kijken wat er allemaal verbeterd kan worden in de zorg. – Lennaert Rolloos.

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Christendemocratie betekent voor mij de gulden middenweg. Naar mijn mening is overal over te discussiëren en vaak zijn aan weerskanten van de medaille punten waar iets voor te zeggen is. Maar de keuze die hierin gemaakt wordt moet onzelfzuchtig zijn, gebaseerd op de normen en waarden die voortvloeien uit de 4 kernwaarden van het CDA.

Wie is je inspiratiebron?

Voor mij is Mo Gawdat een grote inspiratie geweest. Mo Gawdat is een voormalig Chief Business Officer voor Google X en had alles waar hij ooit van gedroomd had, tot zijn zoon overleed. Door een gebeurtenis waar hij geen invloed op kon hebben, stortte zijn hele wereld in. In plaats van alles en iedereen de schuld geven, heeft hij voor zichzelf de zoektocht gemaakt om uit te zoeken wat voor hem het ware geluk is. Zijn woorden waren/zijn tot op de dag van vandaag een grote inspiratie voor mij.

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

De ogen van de wereld zijn op dit moment gericht op de zorg. Wanneer we de Coronacrisis achter de rug hebben denk ik dat het een goed moment is om te kijken wat er allemaal verbeterd kan worden in de zorg. Daarbij denk ik niet dat simpelweg meer geld naar de zorgmedewerkers de oplossing is, maar het gehele plaatje kan mijns inziens op sommige plekken vernieuwing gebruiken.

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

Van Keijzer naar eerste vrouwelijke minister-president!

About The Author