Nieuws
jul 10

DE GEZICHTEN ACHTER HET CDJA: Julian Seesink

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Julian Seesink (19).

Het begin van je studentenleven combineren met een lidmaatschap van een politieke jongerenorganisatie staat garant voor een hoop Party & Politics. Wellicht daarom dat Julian zich tijdens de intromarkt in Nijmegen aanmeldde bij het CDJA. Hij studeert op dit moment Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit en is secretaris bij het CDJA Rijk van Nijmegen. Welk onderwerp zet Julian hoog op de politieke agenda? Is er bijvoorbeeld voldoende aandacht voor politiek op de middelbare school?

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Twee vrienden van mij hadden zich al voor het CDJA aangemeld op de intromarkt in Nijmegen in 2018, en het leek me leuk om ook eens te kijken naar wat het CDJA was en of ik het leuk zou vinden. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om te blijven, omdat het simpelweg een ontzettend gezellige en leerzame vereniging is. Het is fijn deel uit te maken van een vereniging met mensen met wie je vaak op één lijn ligt, maar met wie je ook interessante gesprekken en discussies kan hebben.

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Voor mij ligt de nadruk vooral op de gespreide verantwoordelijkheid en het gevoel van solidariteit, waaraan het naar mijn idee in de maatschappij tegenwoordig steeds meer ontbreekt. Ik denk dat dit ook met name de sterke punten zijn van het CDA. Het is belangrijk dat men beseft dat we anderen niet zomaar kunnen wegcijferen, terwijl je uiteraard ook jezelf niet uit het oog moet verliezen. Hierbij hoort dat we naar elkaar luisteren en respectvol met elkaar omgaan, en dat we voor elkaar klaarstaan wanneer dat nodig is.

‘Al op de middelbare school vonden ik en anderen dat te weinig aandacht werd besteed aan het vak maatschappijleer’ – Julian Seesink.

Wie is je inspiratiebron?

Persoonlijk heb ik meerdere inspiratiebronnen. Allereerst zijn daar mijn vrienden, met wie je bijna iedere dag wel allerlei politieke discussies kan hebben. Het horen van hun standpunten en het discussiëren met hen drijft mij om door te gaan met het CDJA en zelf meer te leren. Daarnaast is er ook mijn tante van 85, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als oudste kind veel voor het gezin moest zorgen, terwijl haar vader op pad was. Net als toen heeft ze de rest van haar leven hard gewerkt en iedere keer dat ik haar nog spreek, zegt ze: “maak van iedere dag een feestdag”. Dat zijn woorden om naar te leven.

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

Al op de middelbare school vonden ik en anderen dat te weinig aandacht werd besteed aan het vak maatschappijleer. Dat vak is mijns inziens zeer belangrijk voor de algemene ontwikkeling van leerlingen, aangezien zij hierbij juist politiek meer een mening kunnen gaan vormen en omdat hierbij ook het nodige staatsrecht aan bod komt. Om het vak effectief te benutten en jongeren meer bij de politiek te betrekken, moet het naar mijn idee meer op de voorgrond komen. Bij mij op school werd, zeker achteraf bezien, toch echt te weinig tijd aan het vak besteed.

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

Met elkaar, voor elkaar. Stemt CDA.

About The Author