Nieuws
sep 11

De gezichten achter het CDJA: Jannes Paas

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Jannes Paas (18).

Geboren in een politiek nest in het Noorden van Nederland, werd de christendemocratie Jannes met de paplepel ingegoten. Ver voordat hij stemgerechtigd was, werd hij al lid van het CDJA en richtte hij het netwerk CDJA <18 op. Inmiddels studeert hij rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hij bezig aan zijn tweede termijn als bestuurslid Politiek & Ledenwerving bij CDJA Groningen. Richting de verkiezingen van 2021 kan hij niet wachten om zijn handen uit de mouwen te steken voor het CDA. Zoals hij zelf zegt: de partij tégen polarisatie en vóór verbinding.

‘Ik werd lid vanwege de unieke mix van politieke inhoud, ervaring, nuchterheid, gemeenschapsgevoel en gezelligheid’ – Jannes over het CDJA.

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Ik groeide op in een huis waarin politieke en maatschappelijke kwesties aan de orde van de dag waren. Het is dan ook niet gek dat politieke interesse er al heel vroeg inzat.

In groep 6 hield ik al een spreekbeurt over politieke partijen en verkiezingen. Ik herinner me nog dat ik campagnemateriaal van alle landelijke partijen had aangevraagd en het hele schoolbord vol had gehangen. Daarnaast heb ik toen scholierenverkiezingen georganiseerd (overigens de enige verkiezing die ik me kan herinneren waarbij de partij van de dieren een absolute meerderheid in de kamer zou hebben gehaald) en organiseerde ik later met de school een schoolreisje naar de Tweede Kamer.

Die interesse is wel raar voor een kind, maar per slot van rekening moet je een beetje gek zijn om politiek actief te worden. Deze interesse en dit enthousiasme heb ik nooit meer losgelaten. Ik werd dus lid van het CDJA. Vanwege de unieke mix van politieke inhoud, ervaring, nuchterheid, gemeenschapsgevoel en gezelligheid. Daardoor was ik meteen verkocht.

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Christendemocratie is voor mij de gouden middenweg, het alternatief voor het doorgeslagen marktdogma en volledige landelijke overheidsafhankelijkheid. Een christendemocraat schuift zijn verantwoordelijkheden niet weg, maar neemt ze en kijkt hoe je samen verder komt. Een christendemocraat gelooft in de kracht van de gemeenschap en ziet dat lokale problemen, lokale passende oplossingen nodig hebben. Het betekent dat je niet met alle winden meewaait en je niet in tijden van polarisatie in een hoek laat drukken. Een christendemocraat staat niet alleen voor jong of oud, niet alleen voor arm of rijk, niet alleen voor gelovig of ongelovig, maar voor een zo mooi mogelijke wereld voor iedereen. En tenslotte zoekt een christendemocraat naar verbinding in plaats van polarisatie. Want samen sta je sterker dan alleen.

Wie is je inspiratiebron?

Ik heb niet één idool of inspiratiebron. Ik probeer te leren van mijn vrienden en de mensen in mijn omgeving die ik heel hoog heb zitten. Politiek probeer ik altijd mijn ideeën aan te scherpen door mij te verdiepen in alles over politiek en samenleving en door met veel anderen het gesprek aan te gaan en te kijken waar je verschilt, waar je elkaar kan vinden en wat je van elkaar kan leren.

‘Kennis is immers de eerste stap richting begrip en begrip is de basis van tolerantie’ – Jannes Paas

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

Nederland verruwt en polariseert. Dat is een groot probleem. Het CDA kan als middenpartij in een polariserend land een verbindende rol op zich nemen. Daar liggen kansen. Laten we het voortouw nemen in solidariteit en tolerantie, laten we zoeken naar wat ons bindt en niet naar wat ons verdeelt.

Om naar een tolerante samenleving toe te werken denk ik dat kennis over elkaar een grote rol kan spelen. Zolang we ons immers niet in elkaars belevingswereld kunnen verplaatsen, is echte tolerantie een moeilijk doel. Daarom zou ik ervoor willen pleiten om bij de indeling van de maatschappelijke diensttijd te kijken of je de verschillende hoeken van de samenleving dichter bij elkaar kan brengen en in het schoolse curriculum te kijken hoe je meer over elkaar, elkaars belevingswereld, elkaars religie en elkaars normen en waarden kan leren. Zo leren wij elkaar verstaan. Kennis is immers de eerste stap richting begrip en begrip is de basis van tolerantie.

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

Ik denk dat de christendemocratie zich onderscheidt door de kracht te zien van de samenleving. Het CDA is de partij van “samen sterker” en heeft een sterk ideologisch verhaal. Daarom kies ik voor een terugkeer van de slogan uit het verkiezingsprogramma van 1998:

“Samenleven doe je niet alleen”

About The Author