Nieuws
mei 01

DE GEZICHTEN ACHTER HET CDJA: Jan Peter van Irsel

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Jan Peter van Irsel (17)

Veel jongeren worden in hun studententijd lid van een politieke jongerenorganisatie. Niet Jan Peter. Hij zit nu in zijn laatste jaar van het VWO, maar is al enkele jaren actief voor het CDJA. Gepassioneerd om de stem van jongeren te laten horen. Als initiatiefnemer maakte hij de Jeugdraad in Eindhoven mogelijk, en zijn verduurzamingsproject op scholen werd bekroond met een nominatie voor de Young Talent Award. In Nuenen leert hij momenteel de kneepjes van het politieke vak als burgercommissielid. En daar mag de Nuenense CDA-fractie maar al te blij mee zijn, want voor hen heeft hij hele mooie woorden over. Hoog tijd om verder kennis te maken met Jan Peter!

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

Ik wilde actief worden voor een politieke partij die het beste bij mijn waarden paste. Na research gedaan te hebben, kwam ik uiteindelijk terecht bij het CDA en werd ik actief bij de lokale fractie in mijn gemeente. Toen ik lid werd van het CDA heb ik meteen gekozen voor een duo-lidmaatschap en zo ben ik lid geworden van het CDJA!

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Vanuit de kernwaarden van de christendemocratie op zoek blijven gaan naar verbinding in politieke discussies en daarbij respect voor de ander te behouden!

Meer aandacht voor burgerschap binnen het middelbaar onderwijs kan helpen bij het bestrijden van de invloed van nepnieuws en het verbeteren van de volksvertegenwoordiging – Jan Peter

Wie is je inspiratiebron?

Alle leden van de CDA-fractie in Nuenen, omdat ik van hen enorm veel leer over hoe je als politicus om moet gaan met verschillende actoren en stakeholders in maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast hebben ze allemaal passie voor het verbeteren van de gemeente en zetten ze zich daar vol energie voor in!

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

Ik zou graag willen dat er binnen het middelbaar onderwijs meer aandacht wordt besteed aan burgerschap. Ik vind het belangrijk dat jongeren van jongs af aan al leren hoe het is om in een democratie te leven en wat voor zaken daarbij komen kijken. Meer aandacht voor burgerschap kan bijvoorbeeld helpen bij het bestrijden van de invloed van nepnieuws en het verbeteren van de volksvertegenwoordiging. Daarnaast is het belangrijk om jongerenparticipatie te stimuleren!

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

Op zoek naar verbinding!

About The Author