Nieuws
mei 29

DE GEZICHTEN ACHTER HET CDJA: Hielke Hertsig

“Het CDA is niet alleen op de wereld voor de 3 B’s: boeren, bejaarden en belijdend christenen” – zo opende Pieter Heerma op de nieuwjaarsborrel van het CDJA in 2020. Deze uitspraak heeft gediend als inspiratie voor de online serie ‘De gezichten achter het CDJA’. Het CDJA is er voor iedereen die de christendemocratie een warm hart toedraagt. Met deze serie willen we laten zien dat het CDJA een actieve, diverse en gezellige club jongeren is. Met vandaag in de hoofdrol: Hielke Hertsig (21)

Een student politicologie voelt zich natuurlijk als een vis in het water bij een politieke jongerenorganisatie. En dat blijkt want Hielke is op alle fronten actief. Van lokaal, provinciaal tot landelijk. Als bestuurslid ledenwerving en -binding bij het CDJA in Limburg, als burgerraadslid in CDA Horst aan de Maas, én als stagiair in de Tweede Kamer. Hoe kijkt hij met al deze perspectieven naar de huidige stand van de christendemocratie? En welk onderwerp plaatst hij graag op de landelijke politieke agenda?

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

In eerste instantie heb ik gekozen voor het CDA. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wist ik zeker dat het CDA me het beste paste. Tijdens die campagne heeft het CDA mij laten zien te staan voor een gemeente waar iedereen meedoet en rechten heeft, maar zich ook bewust is van de eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de samenleving. Ongeveer een jaar later op het voorjaarscongres raakte ik geënthousiasmeerd door samen met andere jongeren te discussiëren over waar het volgens ons om gaat en ben ik steeds vaker naar bijeenkomsten gegaan om op een leuke manier in gesprek te blijven.

Wat betekent de christendemocratie voor jou?

Voor mij betekent christendemocratie dat je niet alleen bent, maar in verbinding met anderen pas echt tot je recht komt. Dat je eerst zelf je schouders ergens onder zet samen met anderen, en alleen naar de overheid kijkt voor de ondersteuning die nodig is om je ambitie te realiseren.

In de regio zit enorm veel kennis, creativiteit en ruimte om oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar we in een steeds drukker Nederland behoefte aan hebben.

– Hielke Hertsig

Wie is je inspiratiebron?

Mijn inspiratiebron is Angela Merkel. Ze heeft de Europese politiek de afgelopen decennia echt gedomineerd terwijl anderen kwamen en weer vertrokken. Tijdens verschillende crises heeft ze het voortouw gepakt wanneer dat nodig was. En ze is natuurlijk een van de machtigste vrouwen van de wereld in een traditioneel mannenbolwerk.

Als je één onderwerp mocht agenderen op de politieke agenda: wat zou dat zijn en waarom?

De bereikbaarheid van de regio! In de regio zit enorm veel kennis, creativiteit en ruimte om oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar we in een steeds drukker Nederland behoefte aan hebben. Voor mijn studie heb ik het afgelopen jaren veel in de trein gezeten op verschillende trajecten en gemerkt hoe belangrijk bereikbaarheid is. Als we dat verbeteren, kan ook de Randstad profiteren van de kwaliteit die de regio te bieden heeft.

Met welke slogan moet het CDA de verkiezingen van 2021 ingaan?

Samen bouwen aan morgen.

About The Author