Nieuws
nov 16

CDJA Overijssel: Beschermen natuur niet ten koste van alles

De politieke jongerenorganisatie van het CDA, CDJA Overijssel, wil voorkomen dat het beschermen van de natuur ten koste van alles in de omgeving gaat. Hiermee reageren de jonge christendemocraten op DWARS Overijssel, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Zij willen dat de natuur te allen tijde voorrang krijgt.

De jonge CDA’ers zien dat de stikstofcrisis tot veel onrust en onzekerheid leidt, ook rondom het Wierdense Veld. ‘’Agrariërs en inwoners van het buitengebied blijven lang in onzekerheid zitten met alle sociale en economische gevolgen van dien’’, vindt Marc Smellink, voorzitter van CDJA Overijssel. ‘’Maar de gevolgen reiken verder dan alleen agrariërs. Ondernemers zoals bouwbedrijven, accountants en grondverzet, de werkgelegenheid en uiteindelijk de leefbaarheid op het platteland staan onder druk.’’

De jongeren van GroenLinks suggereren dat het CDA en VVD natuurgebieden als het Wierdense Veld willen schrappen. ‘’Dat is onzin. Wanneer blijkt dat de natuurhersteldoelen niet kunnen worden behaald, dan kunnen de middelen en energie beter elders worden ingezet’’ legt Smellink uit. ‘’Het label van Natura2000 kan worden geschrapt en dan valt het Wierdense Veld onder de Wet Natuurbescherming.’’

Doordat boerenbedrijven op slot komen te staan is innovatie niet mogelijk. Dat baart het CDJA zorgen. ‘’Jonge boeren hebben volgens ons de toekomst in handen als het gaat om ons klimaat, natuur en zij zijn vooruitstrevend als het gaat om duurzaamheid.’’ De samenleving moet daarom de jonge boeren steunen. ‘’De landbouw heeft een deel van de oplossing in handen, maar we komen niet dichterbij de oplossing door agrariërs uit te sluiten en natuur voor te laten gaan’’, benadrukt Smellink. 

CDJA Overijssel roept DWARS op om niet in de tunnelvisie van eigen gelijk te blijven zitten en de verschillen op te zoeken, maar samen te praten over haalbare oplossingen die door onze samenleving gedragen wordt. ‘’Door te blijven roepen komen er geen oplossingen op tafel. Deze klus moeten we samen klaren.’’

About The Author