Nieuws
dec 23

CDJA: ‘Behoud de universiteit Twente voor Twente’

Dit opinieartikel verscheen recentelijk in de Tubantia. Geschreven door Hielke Onnink en Marc Smellink. Hielke Onnink is landelijk voorzitter van de CDA-jongeren (CDJA). Marc Smellink is voorzitter van CDJA Overijssel en gemeenteraadslid in de Twentse gemeente Dinkelland.

In de collegezaal, tijdens de sollicitatiegesprekken, bij de huisarts en zelfs in de supermarkt wordt Engels gesproken. Nee, wij omschrijven niet een campus in de Verenigde Staten, Australië of Engeland. Het is de campus van de Universiteit Twente, net buiten Enschede. Maar niet als het aan de UT ligt. De campus wordt het eerste Twentse grondgebied waar Engels de voertaal wordt. Niet het Nederlands, en zeker niet het Twents.

Eén op de drie nieuwe studenten van de UT komen van buiten Nederland. Door doorgeslagen marktwerking heeft de UT de laatste jaren succesvol gepromoot in China en andere landen. Hierdoor ziet zij zich genoodzaakt om na de jaarwisseling Engels als de officiële voertaal in te stellen. Daarmee wordt Nederlands van de campus verbannen en is de Universiteit Twente niet meer voor Twente, maar van iedereen daarbuiten.

Dat is toch gek, voor een universiteit die gelegen is in het land van de nuchtere Tukker, waar de lijfspreuk ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ overheerst. Zeker omdat de universiteit ook trots is op haar verbondenheid met het industriële erfgoed van Twente en al haar inwoners. 

De groei van het aantal Engelstalige opleiding en internationale studenten zorgt ervoor dat het hoger onderwijs onder druk komt te staan. Het onderwijs in Nederland verengelst als geen enkel ander land in Europa. Ga maar na. Je hebt vier jaar lang gestudeerd in het Nederlands aan een hogeschool in Twente. Vervolgens wil je naar de universiteit. Probeer dan maar in eén keer de academische taal te beheersen. Het besluit van de UT staat dan ook haaks op wetgeving waarin staat dat alle lessen in het Nederlands moeten worden gegeven tenzij een andere taal ‘noodzakelijk’ is. 

Des te pijnlijker dat op beter aangeschreven universiteiten als Amsterdam, Leiden & Groningen het wel lukt om bestuurskunde, psychologie en communicatie in het Nederlands te onderwijzen. Wellicht dat gemeenten als Dinkelland een sterke behoefte hebben aan Angelsaksisch georiënteerde bestuurskundigen en communicatieadviseurs? Wij merken dat nog niet. Eerder een beheersing van het Duits zou voor onze regio een sterke asset zijn.

Het belang van het Engels in de wetenschap en de waarde van internationalisering is volstrekt helder maar dat mogen geen redenen zijn om het Nederlands te verwaarlozen. Juist op een universiteit waar ook het Nederlands wordt gevoerd creëert men verbondenheid met de leefwereld buiten de universiteit. Hierdoor blijven internationale studenten vaker na hun studie in hetzelfde land werken en versterken zij de Twentse economie. Niet voor niets dat de UT in de jaren ‘70 bewust de gesloten gemeenschap van de campus losliet en vermaatschappelijkte. Deze ingeslagen weg wordt hiermee losgelaten. 

Kortom, laat de Universiteit Twente het Nederlands naast de lingua Franca voeren. Zodat de Universiteit Twente en Twente met elkaar verbonden blijven. Zo tillen zij elkaar naar een hoger level. En als het even kan stellen de Tukkers een woordje Twents ook op prijs.

About The Author