Persbericht: Algeheel rookverbod betuttelend

Als het aan de Tweede Kamer ligt wordt het eerdere idee van een algeheel rookverbod opnieuw ingevoerd. Het CDJA vind deze oplossing betuttelend en streeft het doel niet na. Voorzitter Arrie Vis: “Het CDJA heeft altijd gevonden dat roken bijzonder slecht is voor de volksgezondheid, maar dit overheidsingrijpen zal hier geen positieve bijdrage aan leveren.”

De Jonge Christendemocraten vinden juist dat wanneer het gaat om kroegen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk moet liggen. In openbare kroegen met personeel moet het verbod blijven bestaan en “zeker goed gehandhaafd blijven”, aldus Vis. Het stimuleren van het maken van een aparte ruimte is hierbij wel een taak van de overheid.

Voor kleine stamkroegen zonder personeel is een rookverbod betuttelend en “misschien nog schadelijker voor deze eenmanszaak dan het roken zelf.” Een voorbeeld is een kleine stamkroeg in Den Haag waar voornamelijk oudere mensen komen die graag een sigaretje opsteken. Arrie Vis: “iedereen weet dat hier gerookt wordt. Het invoeren van een rookverbod om welke reden dan ook leidt ertoe dat de eigenaar zijn zaak moet verbouwen of de bezoekers buiten moeten gaan roken. Dit levert zo’n bedrijf veel schade op”. Het rookverbod is primair bedoeld om personeel te beschermen; kroegen zonder personeel vallen hier dus buiten. “De horecasector heeft het al bijzonder zwaar, het beschermen van een eigenaar tegen zijn eigen gewoontes is krom”, aldus Vis.

Het verbeteren van de volksgezondheid blijft een belangrijk doel voor het CDJA; preventie blijft hierbij het uitgangspunt. Arrie Vis: “handhaven en steviger aanpakken is hierbij noodzakelijk, een verbod totaal niet.”